Komfort w Super-Cenie w Super-Lokalizacji !

 • Nieopodal Galerii Mokotów i Centrum Biznesowo-Finansowego "Mordoru" oraz lotniska Chopina
 • Bardzo dobrze skomunikowanej ze wszystkimi dzielnicami Warszawy - autobus, tramwaj i metro
 • W zacisznej i zielonej okolicy obfitującej w sklepy i punkty handlowe oraz bazar
 • W wysokim standardzie, dla osób szukających spokoju, ciszy i wypoczynku w domowej atmosferze mieszkania
 • Bardzo przystępne ceny w przytulnych pokojach 2-, 3- i 4-osobowych
 • Do dyspozycji gości w pełni wyposażona kuchnia oraz łazienka i toaleta.

Комфорт супер-супер-Оцените Местоположение!

 • Очень разумные цены номера в 2-, 3- и 4-х человек
 • Высокий стандарт для тех, кто ищет мира, спокойствия и релаксации в уютной атмосфере квартиры
 • В прекрасном месте недалеко от Galeria Mokotów деловой и финансовый центр «Мордор» и аэропорта имени Шопена
 • Очень хорошо связан со всеми районами Варшавы - автобусы, трамваи и метро
 • В тихом и зеленом районе obitującej рядом магазины и торговые точки,базар

Regulamin

1. Przyjmowanie gości odbywa się przez całą dobę.

2. Doba pobytowa trwa od godz. 14:00 do godz. 11:00 w dzień wyjazdu.
Goście, którzy nie wymeldują się do godz. 14:00 zostaną obciążeni kosztem kolejnego noclegu.

3. W cenę noclegu wliczona jest pościel oraz dostęp do WiFi.

4. Pokoje wynajmuje się po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu
oraz po uregulowaniu zapłaty.

Rezerwacja miejsca w pokoju lub pokoju może być dokonana po opłaceniu conajmniej 50% kwoty za pobyt (lub całości).
Pozostała kwotę należy zapłacić w momencie zameldowania.

Rezerwacja oraz opłata za pobyt są równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.

5. W pokojach mogą przebywać tylko osoby zameldowane.

6. W lokalu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 06:00 rano.

7. Zachowanie gości oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Dalszy pobyt w lokalu może zostać odmówiony osobie, która narusza tę zasadę, również w trakcie trwania doby pobytowej. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.

8. W razie rezygnacji ze świadczeń lub skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych wpłacona należność nie podlega zwrotowi.

9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia lokalu.

10. W razie konieczności (awaria ogrzewania, kanalizacji itp.) osoba zarządzająca lokalem
lub jego właściciel ma prawo wejść do pokoju pod nieobecność gościa.

11. Na terenie całego lokalu, w tym - w pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju lokalu jest równoznaczne
z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 200,00 zł.

12. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt domowych na terenie lokalu.

13. Osoba zarządzająca lokalem może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie lokalu.

14. Osoba zarządzająca lokalem zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

 

правила

1. Прием  гостей круглосуточно.

2. Выезд от ч. 14:00 ч. 11:00 в день отъезда. 
Гости , которые не выезжают в течении нескольких часов. 14:00 будет взиматься плата за проживание за счет другого.

3. В стоимость входит постельное белье и доступ к Wi-Fi.

4. Номера наняты после представления удостоверения личности или паспорта , а после расчет оплаты.

5. В номера допустимы только зарегистрированные гости.

6. Помещение обязано соблюдать тишину с 22:00 до 06:00 утра.

7. Поведение гостей и третьих лиц, не должно мешать другим гостям.  Остаться в помещении может быть отказано лицу, которое нарушает этот принцип также в резиденции в течении дня. Плата за пребывание не подлежит возврату.

8. В случае отмены льгот или сократить Ваше пребывание по причинам, не зависящим от пошлины уплаченной не возвращается.

9. Из-за пожарной безопасности не могут использовать электроприборы в помещениях и других аналогичных устройств, составляющих оборудование помещений.

10. В случае необходимости (отказ отопления, канализации и т.д.). Лицо , управляющее помещением или владелец имеет право входить в помещение в отсутствие гостя.

11. На протяжении всего времени прибывания в помещении, в том числе - в комнатах, в соответствии с Законом от 8 апреля 2010 года.О внесении изменений в Закон о защите здоровья об использовании табака и табачных изделий , и Закон о государственной санитарной инспекции (Законодательный вестник № 81, пункт 529) - не курят сигареты и табак. Что-бы покрыть стоимость деароматизации комнаты взымается штраф 200.00 zł.

12. Применяется полный запрет на животных в помещениях.

13. Лицо, управляющее помещением может отказать от принятия гостя в том что во время предыдущего визита грубо нарушил эти условия или иным образом нарушил функционирование помещений.

14. Лицо, управляющее помещение оставляет за собой право отказать в принятии воли, которая находится под воздействием алкоголя или других наркотиков.

.

 

Cennik

 • Miejsce w pokoju 4-osobowym:   doba - 30 zł, tydzień - 170 zł, miesiąc - 680 zł

 • Miejsce w pokoju 3-osobowym:   doba - 35 zł, tydzień - 180 zł, miesiąc - 700 zł

 • Miejsce w pokoju 2-osobowym:   doba - 40 zł, tydzień - 190 zł, miesiąc - 720 zł

прейскурант

 • Место в комнате с 4-кроватями: день - 30 зл, в неделю - 170 зл, месяц - 680 зл
   
 • Место в 3-местном номере в: день - 35 зл, в неделею- 180 зл, месяц - 700 зл
   
 • Место в 2-х местный номер: день - 40 зл, в неделю - 190 зл, месяц - 720 зл

Płatność za pobyt

Płatność za pobyt jest możliwa na 3 sposoby:

 • karta płatnicza
 • przelew bankowy
 • gotówka

Оплата за проживание

Оплата возможна в 3 способа:

 • кредитная карточка
 • банковский перевод
 • наличные деньги

Kontakt

+48 734 666 990 - ru-ua-pl / VIBER

+48 508 466 347 - en-de-pl

pokojewarszawa.36@gmail.com 

Adres

ul. Bokserska 36/13 piętro 1

Rezerwacja miejsca w pokoju lub pokoju może być dokonana po opłaceniu conajmniej 50% kwoty za pobyt.

Konto do przelewu (rezerwacja/pobyt):

Nazwa: Ewa Grochowska-Zalewska

19 2490 0005 0000 4000 9914 3399

SWIFT: ALBPPLPWXXX

Potwierdzenie przelewu PDF na email:

pokojewarszawa.36@gmail.com